OCHOTNÁ ŠTĚDROST

25.06.2023

Nejistota a strach poutají a zabíjí Tvou víru. Nutí Tě převzít věci do svých rukou a soustředit se na jistoty, o které se v budoucnu budeš moci opřít. Aniž by sis to uvědomil, ve Tvém životě se rozrůstá sobectví a bují chamtivost. Nespokojí se s málem, chtějí stále víc, nikdy nebudou mít dost. Stále dokola stáčí Tvůj pohled ode mě k Tobě samotnému.

Namísto svých jistot se opři o mě. Mám pro Tvůj život dokonalý plán. Nenech se zotročit svým chtěním a buď štědrý. Dávej, co jsi přijal z mých rukou. Cokoliv dostáváš, přijmi jako prostředek k tomu, abys sám mohl druhé obdarovat. Štědrost je lék, který Tě vymaní ze spárů lakoty. Nedej se vést láskou k penězům, ale láskou ke mně, a tedy k lidem.

Přestaň vyhlížet moment, kdy budeš mít nadbytek, ze kterého budeš moci věnovat potřebným. Je to marná iluze dokonalosti. Buď spokojen s tím, co máš dnes a ochotně otvírej svou ruku potřebnému. Upřímné a radostné dávání, nejen peněz, ale i času, úsilí, pomoci druhým, přijímám jako živoucí důkaz Tvé víry a spočinutí v mé láskyplné péči o Tebe. Připoj se k mým dětem, které pochopily, že všechno, co mají, mají ode mě. A já dávat nepřestávám. Dávej i Ty, upřímně a rád. Dávej to nejlepší, co můžeš dát, buď velkorysý. Takový jsem k Tobě a takový můžeš být i Ty, mé dítě, k lidem okolo sebe.


Tvůj navěky štědrý,

Ježíš


DEUTERONOMIUM 15,11

1.PARALIPOMENON 29,14

ŽIDŮM 13,5

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. KRÁLOVSKÁ 17,7-16

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!