OCEÁN RADOSTI

06.03.2022

Vím o Tvém srdci plném starostí o nejistou budoucnost. Obtížně hledáš sílu i slova, jsi vyčerpaný ze zkoušek, útrap všedních dnů i svých neúspěchů. Cítím, jak Ti slova vděčnosti váznou v hrdle a radost z mé blízkosti vyprchává. Toužím slyšet Tvou chválu, ale ne jako proud neupřímných slov a naučených modliteb. Zvu Tě na hlubinu.

Slož své starosti do mých rukou, záleží mi na Tobě. Odlehčen od tíživých břemen, s důvěrou poslechni můj hlas a odraz se od břehu. Vyprav se do míst, kde nalezneš, co hledáš. Nezůstávej ve vztahu se mnou kotvit na mělčině, kde jako mnozí další tvrdohlavě prosazuješ svou vůli. Vydej se dál, hnán větrnou silou mého Ducha.

Chci Ti ukázat místa, kde je hojnost hluboké radosti. Radosti, která vzbuzuje vděčnost. Na hlubině ztratí nepříznivé okolnosti moc a sílu utišit Tvůj chvalozpěv, rozplynou se. Tvá radost bude upřímná a opravdová, protože k Tobě nebude proudit z pozemských záležitostí, ale z hlubin mé nekonečné lásky. Naplní Tvé srdce nadšením, až bude přetékat a jásat k chvále Boha, který je Tvou spásou. V každém čase, navěky a navždy.


Tvůj věrný,

Ježíš


ABAKUK 3,17-18

1.PETROVA 5,6-7

ŽALM 34,2

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 5,1-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!