OBRAZ V ORIGINÁLE

22.10.2023

Stvořil jsem Tě jako svůj obraz, vzácný originál. Všechno, co jsem učinil bylo velmi dobré. Satan však dokázal svést člověka na scestí. Člověk uvěřil lstivé lži a dělá to dodnes. Vymanil se z mé moci a nádherný obraz, který jsem stvořil najednou dotváří jiný. K mému smutku jej přemalovává a činí z něj zničené dílo.

Vnímám, že Tě ztrácím, nastavení Tvého srdce je pryč. Žiješ v hojnosti, ale kam se poděla Tvá štědrost? Žiješ ve společenství, kam se poděla Tvá laskavost a trpělivost? Proč máš ve svém srdci místo pro pomluvy, sobectví a hněv. Je snad závist, touha po pomstě či pýcha něco, co ses naučil ode mě?

Nemusíš takto vypadat ani žít věčně. Nechej se proměňovat mocí mého Ducha k mému obrazu. Veden Duchem zkoumej sám sebe, nastavení svého srdce a rozmýšlej, jestli tato konkrétní vlastnost je mým původním nastavením nebo nežádoucím přenastavením. Neobelhávej druhé ani sám sebe. Odlož ze sebe starého člověka i s jeho skutky a nechej se obnovovat podle obrazu svého stvořitele.

Neboj se být výjimečný Boží originál. Máš obrovskou cenu, korunuji Tě slávou a důstojností.


GENESIS 1,26

ŽALM 8,5-6

2. KORINTSKÝM 3,18

K DALŠÍMU ČTENÍ: KOLOSKÝM 3,1-10

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!