NOVÁ NÁPLŇ

16.10.2022

Jsem pramen živé vody a toužím Tě naplnit. Nezatvrzuj přede mnou své srdce plné obav, beznaděje a nejistot. Rodí lítost a okrádají Tě o pokoj, radost, trpělivost, důvěru, odvahu a sílu. Nezapomeň, že jsem tu pro Tebe! Nemusíš všechno vyřešit sám, nabízím Ti neochvějnou pomoc.

Vylévej přede mnou celé své srdce, se vším kalem, který se usadil na dně a stále dokola Tě trápí. Dovolíš mi Tě naplnit Duchem a vším dobrým v hojnosti. Nikdy Tě neodmítnu, Tvými bolestmi a utrpením nepohrdnu. Jsem Tvé útočiště. Postarám se o Tebe dokonalým způsobem, který předčí Tvá očekávání. Patří mi moc i milosrdenství.

Nechej si vlít do žil novou náplň, nebudeš už více chodit světem se smutnou tváří a srdcem plným bolesti. Přimkni se ke mně celým svým srdcem, plním jej v hojnosti, Tvé srdce přetéká.

Voda, kterou Ti dám se v něm stane se pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.1.SAMUELOVA 1,16-18

JAN 4 ,16

LUKÁŠ 6,45

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 62

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!