NEJVÍC NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

05.06.2022

Ptáš se, co je nejdůležitější? Zamysli se a zkoumej, co bys Ty, jako otec, chtěl naučit děti, než jako opeřená ptáčátka vyletí z hnízda... Mnoho lidí žije v mylné představě, že je to moudrost a poznání, vzdělání a s ním související prestiž a bohatství. Ba ne, toužím Tě naučit něco jiného. Chci abys poznal, co je pro Tebe, mé dítě, skutečně nejvíc nejdůležitější. Je to láska.

Kdybys obsáhl všecko poznání, ale lásku bys neměl, nejsi nic. Mé největší přání je vzájemné milování, jako si otec zamiloval mne, tak já si zamiloval Tebe. Zůstaň v mé lásce. Miluj mne i všechny, které znáš.

Milovat není snadný úkol. Zakusil jsem na svém těle, jak bolí nenávist, křivda, výsměch, urážky i pohrdání druhých. Má láska však odmítnutím nekončí. Neklade si žádné podmínky. Všechno vydrží, je trpělivá, pokorná a věrná. Neudělá nikomu nic zlého, naopak žehná, odpouští a věří. Láska si nezoufá, protože má naději. Přesně takovou láskou Tě miluji a toužím, abys ji pochopil a naučil ses ji žít. Učil ses milovat mě i všechny, které máš okolo sebe. Otevři mi své srdce a nechej Ducha plnit mou láskou Tvé srdce.

V mém království jinou, než tuto lásku nenajdeš.

Nečekej "až". Už dnes můžeš společně se mnou touto láskou proměňovat svět.


Tvůj trpělivý učitel,

Ježíš


JAN 15,9-10

ŘÍMANŮM 5,5

ŘÍMANŮM 13,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1.KORINTSKÝM 13

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!