NECHCI TĚ ZTRATIT

12.11.2023

Chci Tě varovat před láskou k penězům. Peníze ani majetek samy o sobě špatné nejsou, ale láska k nim Ti smrtelně škodí. Mají tendenci nad Tebou panovat, přestože Tě nechají v pocitech, že s nimi hospodaříš, ony pracují s Tebou. Oslepují Tě laciným odleskem své ceny a pak snadno přestáváš vnímat to opravdové, skutečné bohatství.

Není pro rodiče většího zármutku, než když vidí své děti se hádat kvůli penězům či pozůstalostem. Zapomínaje na lásku k lidem, hnáni touhou po bohatství si lidé ošklivě ubližují. Já Tě nechci ztratit! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nemůžeš sloužit Bohu i majetku. Nikdo, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v mém království.

Vedu Tě k radosti a vděčnosti, už tady a teď. Nauč se být spokojený s tím, co máš. Nehromaď pomíjivé jmění, nauč se být štědrý. Dávej, aniž bys čekal, že něco dostaneš nazpět.

Kéž je Tvé bohatství ukryto ve mně samotném. Kéž pochopíš, že když máš mě, víc nepotřebuješ. Jen tak Tě mohu zachránit, pokud ke mně pozdvihneš svou tvář a na svých dlaních mi nabídneš své srdce. Já sám Tvé srdce i dlaně naplním nepomíjejícím bohatstvím, Tvou tvář rozjasním nejzářivějším odleskem světla.


MATOUŠ 6,24

EFEZSKÝM 5,5

K DALŠÍMU ČTENÍ: MAREK 10,17-31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!