(NE)POCHOPITELNÝ

29.01.2023

Vnímám Tvou radost. Čím více mě poznáváš, tím více žasneš nad tím, kdo jsem. Stojím tu s Tebou a dávám se Ti poznat. Nebuď rozmrzelý, když máš pocit, že mě stále nemůžeš dokonale pochopit. Nelam si hlavu nad mým božstvím a nesnaž se najít odpovědi na otázky, jak mohu slyšet nevyřčenou modlitbu, jak mluvím, jednám nebo odpovídám, jak můžu mít živý vztah se všemi svými dětmi.

Jsem Pán Pánů a Král Králů, vládce celého vesmíru, poslouchá mě zem, zvířata i rostliny, vítr i moře. Zlí duchové se mě bojí. Věř mi! Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáš a být si jist tím, co nevidíš. I když nerozumíš, přijmi s důvěrou mou vládu a svrchovanost, neomezenost v čase i prostoru, dokonalý plán se světem i s Tebou. Mé úmysly nejsou úmysly Vaše a Vaše cesty nejsou cesty moje. Mé záměry jsou přehluboké stejně jako hloubka mého bohatství, moudrosti i vědění. Netrap se tím, že ne všemu rozumíš a na některé otázky stále nemáš odpověď.

Následuj mě, drž se mě svou vírou. Mám Tě rád a nikdy nepřestanu. Toužím být Tvým přítelem. Má blízkost Tě proměňuje, má přítomnost je pro Tebe požehnáním. Naslouchej mi a porozumíš, jak moc mi na Tobě záleží.


Tvůj nekonečně milující,

Ježíš


IZAJÁŠ 55,8-9

ŽALM 92,6

ŘÍMANŮM 11,33

ŽIDŮM 11,1
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!