NAJÍT SEBE

09.10.2022

Jsi milované Boží dítě, součást největší rodiny ve vesmíru. Bůh, aby Tě zachránil, obětoval vlastního syna. A tak Boží Duch dosvědčuje Tvému duchu, že jsi dítě Boží a celé nebe se raduje, když této pravdě uvěříš. Tato Tvá nová identita Tě vede do mých bran s díkůvzdáním. Cítíš silnou touhu být se svou rodinou, cítíš radost, že už nikdy nebudeš muset být sám, opuštěný, bezcenný ani odmítnutý. Smíš cítit mé objetí, do Tvého srdce se valí příliv naplňující lásky a nekonečného požehnání. Nikdo a nic Tě ode mě nedokáže odloučit a mohutný příliv zastavit.

Povstaň, rozjasni se, protože Ti vzešlo světlo. Přestože temnota přikrývá zemi a soumrak národy, nad Tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad Tebou jeho sláva. Jako milované Boží dítě se na mě s důvěrou obracej. Ať už voláš nebo v tichosti srdce špitneš Abba Otče, já Tě slyším a konejšivě Tě k sobě přivinu.

Jsem Tvým věčným světlem. Se mnou odvážně procházíš všemi zkouškami a nástrahami, které na Tebe na zemi čekají. Vedu Tě svým Duchem, zakoušíš neochvějnou důvěru, klid a jistotu, a to i uprostřed životních zápasů. Se mnou víš, kdo jsi, kam patříš i kam kráčíš.

Dívej se na mě a objevíš krásu sebe samotného, poznávej mě a najdeš sám sebe.


ŘÍMANŮM 8,15-16

IZAJÁŠ 60,1-2

IZAJÁŠ 60,19-20

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!