NA TVÉ STRANĚ

04.02.2024

Můj zrak patří těm, kdo mě ctí, hledím na ty, kdo v mou lásku doufají. Není okamžik, kdy bych Ti svou pozornost nevěnoval, naopak, bdím nad Tebou v každý čas. Kdykoli mě hledáš, nejsem zaneprázdněný, nepřeslechnu Tě, neminu Tě, nemůžu si Tě nevšimnout. Neboj se o mou přízeň vůči Tobě a nepřidávej se k těm, kteří se snaží mou pozornost strhnout nesmyslnými výkřiky a okázalými gesty. Půst, který já si přeji, není veřejně si mnohé odepírat, ale vskrytu mnohé dávat, mě i druhým.

Než působivá gesta a nekončící seznam chvályhodných skutků, raději v tichosti roztrhni své srdce a vrať se ke svému Bohu. Schovej se v mé přítomnosti. Nejen, že Ti naslouchám, ale jsem na Tvé straně. Mou lásku ani náklonnost si nemusíš ničím zasloužit. Jsem tu pro Tebe vždy. Jsem Immanuel. To já Tě občas ztrácím. Vím, že máš spoustu povinností, věcí i lidí, kteří čekají ve frontě na vyřízení. Něžně Tě zvu, vrať se. Jsem milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a upouštím od Tvých přešlapů.

Najdi ve svém životě všechno, co Tě ode mě vzdaluje. Neboj se požádat mého Ducha o pomoc. On sám je ten nejlepší ukazatel. Odstraň ze svého života mrtvé modly a obrať se svým srdcem k živém Bohu, tak budeš se mnou skutečně, opravdově, vždy a všude.

ŽALM 33,18-22

JOEL 2,13

MATOUŠ 6,16-18

K DALŠÍMU ČTENÍ: IZAIÁŠ 58,1-5

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!