NA SKÁLE

08.05.2022

Jsem Tvá pevná skála, nikdo a nic se mnou neotřese. Jsem přímý, věrný a spravedlivý. Zvu Tě, abys na mě stavěl svůj život. Rozumím Tvým námitkám, že stavět na skále není vůbec jednoduchá a rychlá práce. Nebyla dříve, není ani dnes ve světě plném vymožeností. Stejně tak vím, že svět ani lidé, kteří v něm žijí, Tvé snažení stavět svůj život na Bohu neocení, ba naopak budeš terčem výsměchu a pošklebků. Tváří v tvář nepochopení ptej se sám sebe, kdo je Bůh, krom Hospodina?

S bolestí v srdci pozoruji všechny mé děti, které zvolily snazší cestu a své životy budují podle rad a doporučení tohoto světa. Jejich životy vypadají jako noblesní domy, odráží lesk a vysokou cenu, ale příliš pozdě si uvědomí jejich křehkost a pomíjivost. Životní bouře, které se přeženou po sobě zanechají jen trosky, zkáza takového domu bude veliká.

Nikdy není příliš pozdě začít stavět svůj život na skále. Pros mého Ducha, aby Ti byl při tvrdé práci nápomocný. Bude ukládat má slova hluboko do Tvého srdce. V jejich síle budeš moci moudře žít, rozhodovat se i jednat. Dovol mi být pevným základem Tvého života. Připrav se, že Tvůj život nebude, stejně jako dům postavený na skále, velkolepý, v souladu s aktuálními trendy, moderní. Spíš bude skromný a účelný, sloužící nejen Tobě, ale mnohým dalším. 

Žádná bouře, které v životě budeš čelit, Ti neublíží.


Tvůj skalní přítel,

Ježíš


DEUTERONOMIUM 32,4

2.SAMUELOVA 22,32

ŽALM 62,6-9

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 6,47-49

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!