NA SCHOVKU NEHRAJU

11.09.2022

Nemusíš přede mnou utíkat ani se schovávat. Ať už se vydáš kamkoli, pochop, že se snažíš o nesplnitelný úkol. Má ruka Tě tam doprovodí. Není chvíle, kdy bych Tě opustil a není místo, kam by ses přede mnou mohl skrýt. Snad se přikryješ tmou, ale i noc kolem Tebe se stane světlem. Žádná tma pro mě není temná, noc jako den svítí a temnota je jako světlo. Ač ukrytého v davu, vidím Tě jasně, čtu Tvé nejtajnější myšlenky, poslouchám nevyřčená slova. Není nic, co by mé pozornosti uniklo. Vždyť naplňuji nebe i zemi.

Pochop stejně jako Jonáš, že přede mnou nemusíš utíkat. Kam se vydáváš, tam mě najdeš. Čekám na Tebe. Ne, abych Tě stíhal a trestal, ale abych Tě mohl zachránit. Před tebou samotným, před Tvou ustrašenou přirozeností, před Tvým hříchem. Poselství, které máš nést druhým a před kterým tak utíkáš, Tě dožene dříve, než si pomyslíš. Zasáhne Tvé srdce i život, jako přesně mířený šíp.

Chci Tě zastavit, aby ses mohl zaposlouchat do slov, která Ti kladu na srdce. Mám pro Tebe tu nejlepší zprávu. Přijmi ji pro svůj život a žij jí každý svůj den, jedině tak ji budeš moci sdílet s ostatními.

Stejně jako Jonášovi a Ninivským, i Tobě chci říct, že jsem Tě nikdy nepřestal mít rád. Přestaň přede mnou utíkat a hnát se do záhuby. Raději se obrať. Utíkej ke mně. Do mé otevřené náruče, do bezpečí. Chci Ti odpustit, dát naději a novou šanci!


Tvůj Ježíš


ŽALM 139,7-13

JEREMIÁŠ 23,24


K DALŠÍMU ČTENÍ: JONÁŠ 1-2

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!