NA KONCI SIL

04.06.2023

Když se všechno okolo Tebe hroutí a máš pocit, že už nemůže být hůř. Když nevíš, kudy dál. Když ztrácíš poslední zbytky sil, nemáš sílu vstát, jít dál směrem, kterým sis předsevzal.

Když jsi na konci svých sil, věř, že já ne!

V bolestech se rodí nové začátky, v útrapách nové vize. Vydej se po stopách marnotratného syna pro nový začátek, pro novou naději. Přicházej za mnou, se svou bolestí a trápením, s pokřivenou minulostí, na kterou nemusíš být hrdý. Už na Tebe čekám, nikdy jsem Tě nepřestal mít rád. Jdu Ti vstříc s otevřenou náručí. Toužím Ti dát víc, než o co žádáš.

Tvůj Ježíš


1. SAMUELOVA 2,8-9

TITOVI 3,4-7

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 15,11-24

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!