NA CESTĚ Z OTROCTVÍ

21.08.2022

Vyvádím Tě z otroctví marnosti a vlastního hříchu. Jako Bůh vedl skrze Mojžíše Izraelský lid z místa jejich útlaku do zaslíbené země, poslal mě za Tebou. Dostal jsem za úkol Tě osvobodit od područí zákona, Tvého dozorce a vyvést z otroctví zániku a přivést do zaslíbené země, do svobody a slávy Božích dětí.

Vím, že cesta je daleká a náročná, pouč se z chyb Izraelců. Pln vděčnosti za záchranu mě věrně a vytrvale následuj. Vedu Tě, osvětluji cestu, po níž kráčíš. Neopouštím Tě ve dne ani v noci. Dávám Ti svého dobrého Ducha, aby Tě poučoval. Nereptej. Se mnou máš všechno, co na cestě potřebuješ, své požehnání od svých věrných neodnímám. Nauč se kráčet v novém rytmu, nikdy nebudeš mít nedostatek.

Skutečně svobodným jsi, až když pochopíš, že zachráněným se stal v momentě, kdy ses mě rozhodl následovat. Naše společná cesta, byť je jakkoli dlouhá a útrpná, je v podstatě i náš cíl. Přestaň se myšlenkami vracet zpět, nelituj se za poušť ani zkoušky, kterými procházíš. Kráčej s důvěrou a žij naplno věčný život v Boží blízkosti. Jsem s Tebou, Immanuel.


Tvůj pastýř,

Ježíš


NEHEMIJÁŠ 9,19-20

ŘÍMANŮM 8,20-21

IZAJÁŠ 7,14

GALATSKÝM 3,23-25

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 106,43-48

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!