MY DVA

12.03.2023

Uprostřed Tebe přebývám, uvnitř Tebe mám svůj chrám. Celý Tvůj život naplňuji svou svatou přítomností. Můj Duch sídlí v Tobě a vytrvale, s láskou uvnitř Tebe pracuje. Povzbuzuje Tě i jemně napomíná. Nechej se jím vést, vede Tě za mnou. Do srdce Ti vkládá mé slovo, dává moudrost mu porozumět. Obnovuje a proměňuje Tě svou mocí.

Nikdy nejsi sám. A ničemu, co prožíváš, nemusíš čelit jen z vlastních sil, neomezuj se na to. Přináším Tvému bolavému srdci útěchu, úlevu i pomoc. Nepochybuj a věř mi. S důvěrou si vezmi všechno, co Ti nabízím. O mou náklonnost a přízeň nemusíš bojovat. Miluji Tě odvěkou láskou a trpělivě Ti prokazuji milosrdenství. Toužím, aby ses radoval a přebýval v mém pokoji. Slož ve mě svou naději, zůstávám Ti věrný.


Tvůj Ježíš


JEREMIÁŠ 31,3

1.KORINSTSKÝM 3,16

ŽALM 52,10-11

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. KRÁLOVSKÁ 19,1-8

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!