A TEĎ, CO VIDÍŠ?

28.08.2022

Teprve ve světle mého světla dokonale uvidíš. Proměněn mou přítomností jsi zván vidět svět jinýma očima. Prohlédni do nové, dosud nespatřené, dimenze starého světa. Spatříš v něm můj stvořitelský dotek i přicházející království.

Všimni si. Miluji pestrost! Stvořitelské dílo je dokonale rozmanité, má řád i svobodu, volnost i hranice; dokáže být monumentální ve své velikosti, přesto tak jemné a precizní v každém svém detailu; je dravé, rychlé nezkrotné i laskavé, něžné a jemně poddajné. Má nespočet barev a odstínů, rozličných tónů melodií. V mé ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora - dech, tep i rytmus. Vnímej svět i jeho nádheru všemi svými smysly.

Všechno, co Tě obklopuje, nese můj stvořitelský rukopis, obloha hovoří o díle mých rukou. Vesmír, příroda i každé stvoření jsou střípek úžasného příběhu o mé moci, velké lásce, záchraně směřující k dokonalé obnově. I když ta chvíle ještě nenastala, už dnes ten příběh můžeš všude okolo sebe číst, vidět, slyšet... Smíš jej žít, protože jsi jeho součástí.


ŽALM 19,2-4

JOB 12,7-10

K DALŠÍMU ČTENÍ: SKUTKY 9,1-18 

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!