MOMENTÍČEK

06.08.2023

Chci, abys věděl, jak moc jsem si Tě zamiloval! Jsi mému srdci tolik vzácný. Znám Tě, úplně celého. Moc dobře vím o Tvých slabostech, starostech i bolestech. Vím, co Tě trápí. Naslouchám Ti pokaždé, když ke mně mluvíš. Vím, kvůli čemu pláčeš i čím se trápíš. Stejně tak vím, čím Tě potěším, čím tě povzbudím a z čeho se upřímně raduješ. Pozoruji Tě během dne, jako své děťátko, střežím Tě a hledím na Tebe s láskou.

Ty chvíle, kdy jsme spolu jsou nade všechno nejvzácnější. Když za mnou přijdeš, do mé přítomnosti. Nikdy neudělám jinak, než že Ti jdu naproti a objímám Tě. Vždy Tě rád vyslechnu, také Ti chci něco říct. Ty chvíle těší mě a proměňují Tebe, se mnou rosteš ke svatosti. Uzdravuji Tě, dávám prohlédnout Tvým slepým očím a uslyšet hluchým uším. Dávám Ti nový šat, vracím Ti Tvou důstojnost. Léčím Tvé bolavé rány laskavou něhou, posiluji do náročných chvil, dávám Ti svou pravou moudrost. Plním Tvé srdce přehojně svou láskou a učím Tě odpouštět, sobě i druhým. Ve mě je skryt Tvůj život i jeho hodnota. Dávám Ti bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se. Ve mně je radost, odpuštění, pokoj, vítězství, bezpečí, světlo i naděje. Vše si můžeš brát, protože všechno, co mám, je Tvé. Mám dost pro celý svět, ber si i rozdávej.

Skrze tyto vzácné společné chvilky poznáváš, jak moc mi na Tobě záleží, kým pro mě jsi a kým jsem já pro Tebe. Nevzdávej se jich, nedovol nikomu a ničemu, aby nás o ně připravily.

Tak nezapomeň, přijď, chci Tě tolik obejmout.

KAZATEL 5,18 (ČEP)

2.TESALONICKÝM 2,16-17

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 15,20-31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!