MISSION IMPOSSIBLE

11.02.2024

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Vím, že často vidíš okolo sebe spoustu zla, násilí a bezpráví. Nikdy jsem to tak nechtěl. Nepřítel nespí, je blízko a stále zasévá do úrodné půdy nedobré semeno, to pak vzchází spolu s tím dobrým, obyčejně tak blízko sebe, uvnitř téhož srdce.

Nesoustřeď se proto na to zlé ve svém srdci, ani v druhých lidech. Nech mého Ducha nasměrovat Tvůj zrak a pracovní nasazení opačným směrem. Hledej dobro, pěstuj dobro, konej dobro. Nesnaž se své síly vynaložit do boje se zlem. Mnohým můžeš ublížit a dobrou setbu ztratit. Navíc není to Tvůj, ale můj úkol, na konci věků, při závěrečné žni.

Nepolevuj tedy v konání dobra, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Přijmi mé povzbuzení a sílu. Nikomu neodplácej zlo zlem, ať všichni vidí, že Ti jde o dobro. Právě dobrem kradeš zlému příležitost i prostor k setbě. Místo výčitek zahrň odpuštěním, přijetím namísto odsouzení, upřímný úsměv a laskavý pohled daruj místo sarkasmu a ironie, pohlazení místo rány, trpělivost navzdory hněvu, objetí místo urážky a vlídné slovo namísto nadávky. Do míst, kde vládne tma, pokornou modlitbou vnášej světlo.

Vždyť právě tam, kde zlu nedáš příležitost, jej nejvíc činíš bezmocným.


ŽALM 37,27-28

ŘÍMANŮM 12,17.21

GALATSKÝM 6,9

K DALŠÍMU ČTENÍ: MATOUŠ 13,24-30

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!