MISE NOVÁ JEDNOTA

02.07.2023

Jsi nádhernou součástí mého stvořitelského plánu, jehož původním rysem byla a je JEDNOTA. Hřích ji zpřetrhal a zničil. Roztrhnul mnohem víc než jen jednotu mezi člověkem a jeho Stvořitelem. Stačí, když se rozhlédneš a spatříš, jak hřích ničí jednotu mezi člověkem a přírodou, mezi lidmi navzájem a ničí i člověka samotného, který se sám v sobě cítí rozervaný.

Chci obnovit plán jednoty a harmonie! Svou smrtí a vzkříšením jsem dvojí spojil v jedno a překlenul nepřekonatelnou propast od Tebe ke mně. Své království jsem prolomil do lidského světa a zlomil moc hříchu a smrti nad Tvým životem. Skrze své odpuštění a nekonečnou lásku zahojím následky hříchu ve Tvém životě.

Zvu Tě do své mise, přidej se ke mně a následuj mě. Spojuj láskou, přinášej odpuštění, buduj jednotu. Vše, co budeš při plnění mého poslání potřebovat, máš u mě k dispozici. Vím, že to není snadný úkol a mnohdy budeš mít sto chutí jej vzdát. Vzpomeň si na mě, ani já to nevzdal. Spolehni se na mě, pomáhám Ti. Nic není tak zničené, abych to nedokázal spravit a spojit k dokonalosti. I když bitva stále zuří, oba víme, kdo zvítězí. 

Jedině láskou zničíme hřích a zastavíme zlo. Vytrvej.


Tvůj milující Ježíš


IZAJÁŠ 65,25

1.KORINTSKÝM 15,21-22

EFEZSKÝM 2,13-14

KOLOSKÝM 3,14

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. KORINTSKÝM 15,55-58

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!