MILÉ SRDCE

26.02.2023

Pojď a uč se ode mě co znamená "buďte milosrdní, jako je milosrdný Váš nebeský Otec." Toužím Tě zasvětit do tajů milosrdenství. Není to dovednost, je to životní styl. Není to volnočasová aktivita, ale životní proměna k obrazu Božímu, životní proměna k lásce.

Kráčej se mnou v pokoře, následuj mě, sleduj mě a poslouchej, chci Ti toho tolik říct i ukázat. Naučím Tě vidět a žít milosrdenství. Naslouchat, přinášet druhým světlo, lásku, pravdu, povzbuzení, odpuštění, uzdravení, blízkost, náklonnost, laskavost i přijetí. Chci Ti dát příklad žít odvážně, neodvracet tvář před zlem a chránit bezbranné, bezmocné, opuštěné a slabé... Nečekej žádné velkolepé a fantaskní věci! Mnohdy ty nejmenší a nejtišší skuty milosrdenství mají největší dosah. Zasáhnou lidské srdce.

Milovat milosrdenství znamená žít láskou. Vím, není to snadný úkol. Svět Tě naučil dívat se na sebe, vnímat svoje potřeby, plnit si své sny, dělat si radost. Svět Tě naučil brát, já Tě učím rozdávat. Posílám Tě k druhým, vnímat jejich potřeby. Chci totiž lásku. A tak můj milovaný, uč se být milosrdný. S klidnou důvěrou, že já sám budu pečovat o Tebe. O Tvé potřeby se postarám dokonale. Chci plnit Tvé srdce pokojem, radostí a láskou k lidem, Tvé ruce vším, co budeš cestou potřebovat. Chci Tě směrovat tou nejlepší cestou. Chci Tě chránit. Toužím být Tvým požehnáním víc než zákonem.

Milosrdenství není aktivita na neděli nebo sváteční den, je to poslání, které je mému srdci blízké, stejně jako Ti, kteří jej žijí.


Tvůj JežíšOZEÁŠ 6,6

MICHEÁŠ 6,8

LUKÁŠ 6,36

K DALŠÍMU ČTENÍ: MATOUŠ 9,9-13

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!