MASKA

07.08.2022

Znám Tě důvěrněji, než si dovedeš představit. Vím o Tvých slabostech dříve, než je sám poznáš. Poznal jsem, že ve světě se slabost nenosí, lidé se všemožně snaží zamaskovat své slabiny. Přetvářka je maskou, kterou si nasazují, aby před druhými zakryli svou pravou tvář, aby se snad více podobali "lepším" lidem okolo sebe.

Lidé hledí očima, já však hledím srdcem. Vidím Tvé pohnutky, slyším Tvé myšlenky i nevyřčená slova.

Sejmi svou masku a nežij ve lži. Nezapomeň, že já jsem pravda a žádná lež přede mnou neobstojí, stejně ani ta nejpovedenější maska. Nechej se mnou osvobodit, nenos břímě přetvářky a přestaneš být součástí toho směšně trapného pozemského karnevalu. Buď směle tím, kým jsem Tě stvořil. Mě Tvá slabost nevadí! Miluji Tě takového, jaký jsi. Pro mě jsi dostatečný!

Poznej mou lásku, důvěřuj jí a zůstávej v ní každý den, tak budeme navždy spolu, Ty ve mně a já v Tobě.


Tvůj opravdový přítel,

Ježíš


ŽALM 139,1-4

1.SAMUELOVA 16,7

1. JAN 4,15-16

K DALŠÍMU ČTENÍ: IZAJÁŠ 11,1-5

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!