LOĎKA BEZPEČÍ

24.04.2022

Pojď za mnou a učiním z Tebe rybáře lidí. Stejně jako učedníky i Tebe volám k následování. Vystup ze své komfortní zóny, z loďky bezpečí a důvěřuj mi. Dej mi svou ruku, povedu Tě svým Duchem. Přenech mi kormidlo svého života, chci dát Tvé životní cestě nový, lepší směr. Naplním Tvůj život svou přítomností, Tvé ruce požehnáním a srdce pokojem. Se mnou nikdy nebudeš na cestě životem sám. 

Neslibuji, že se Ti po cestě vyhnou všechny bouřky, ale v žádné z nich Tě neopustím, budu Tě chránit a s láskou o Tebe pečovat.

Není lepšího rozhodnutí než mi s důvěrou předat vedení svého života. Povedu Tě do věčnosti tou nejlepší cestou. Loďku bezpečí už nebudeš potřebovat, já a Tvá víra Tě podržíme nad vodou.

Tvůj Ježíš


MAREK 1,16-18

ŘÍMANŮM 8,5-6

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. KRÁLOVSKÁ 19,19-21

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!