LÉKAŘ BEZ HRANIC

19.06.2022

Přišel jsem Tě zachránit, uzdravit z Tvých bolestí a spasit. Povolal jsem Tě ze tmy do svého podivuhodného světla až tam, kam by ses ze svých vlastních sil nedostal. Přivádím Tě do naděje, kterou bys sám nepoznal. Ospravedlňuji Tě z chyb, které jsi udělal. Pozvedám Tvou tvář i když vím, jaký jsi a kým jsi byl. Pro mě jsi vzácný! Toužím Ti dát novou šanci. Zahojit Tvá zranění.Se mnou nepřichází odsouzení, trest ani smrt. Přináším Ti odpuštění, milosrdenství a život.

Jsi-li zachráněn nepřestávej se radovat! Žiješ pod mou mocí a milosrdenstvím. Já však pracovat nepřestávám. Stále je mnoho Těch, kteří bloudí tmou.

Nepohoršuj se nad lidmi, se kterými mluvím, kterým žehnám, které povolávám nebo na kterých činím zázraky. Nebuď farizeem, ale mým nástrojem. Dovol mi svítit skrze Tebe. Na všechny, které potkáš se dívej mýma očima. Uvidíš, kolik lidských duší zůstává ztracených ve tmě, ve lži, uprostřed bolestí. Posílám Tě za nimi. Provázím Tě svou mocí a požehnáním. Přinášej druhým můj dotek, odpuštění, milosrdenství a život.


1.PETROVA 2,9-10

EFEZSKÝM 2,8-9

JEREMJÁŠ 17,14

K DALŠÍMU ČTENÍ: MAREK 2,13-17

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!