KOMPAS

27.11.2022

Tvůj život je jako cesta lesem. Jsou dny, kdy kráčíš příjemně vyšlapanou mechovou cestičkou uprostřed pohádkového lesa, doprovázen prosvítajícími paprsky zlatavého slunce. Jindy se plahočíš nekonečně dlouhou, únavnou roklí plnou nebezpečí, překážek a problémů v době, kdy se smráká. Rozhodnutí jsou jako lesní křižovatky, někdy jasné a jindy pěkně nepřehledné. Máš-li zdárně dojít ke svému cíli, potřebuješ kompas, tím jsem i pro Tebe, poutníka na cestě životem, já sám.

Trpělivě a vytrvale Ti ukazuji cestu. Mám nadhled, vnímám věci z Boží perspektivy. Stezku života Ti dávám poznat, nedopustím, aby ses ocitl v jámě. Vedu Tě do věčnosti, ukazuji východisko z jakékoliv prekérie. Nebuď jako lidé, kteří bloudí s kompasem v kapse jenom proto, že se na něj nemají čas podívat. To, že ze mě nespouštíš zrak neznamená, že bloudíš, ale že nechceš minout cíl. Utíkej se ke mně kdykoli cítíš potřebu nejen nejistotu, kdykoli hledáš moudrost, nadhled, radu, odpočinek, naději, potěšení i odpuštění. Ptej se mě i naslouchej, buď připraven řídit se tím, co Ti odpovím. Nechej se vést, budeš tak vždy kráčet cestou pokoje a Tvé kroky budou odvážné, jisté a pevné.

Raduj se z každého úseku cesty, kterým se mnou právě procházíš. To, co máš za sebou už nikdy nepůjdeš znovu a to, co vidíš před sebou může, ale taky nemusí být Tvou cestou. Žij přítomností. Nepoutej se k výhledům ani ke vzdáleným vizím, neměj strach z budoucnosti. Buď vděčný za problémy a překážky na cestě, protože Tě donutí vytáhnout kompas. Sám brzy poznáš, že vrcholem radosti je být se mnou a cesta se mnou Tvůj životní cíl.


Tvůj věrný průvodce,

Ježíš


ŽALM 16,7-11

JAN 14,6

JAN 12,44-47

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 25

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!