KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK...

12.06.2022

Nenechej se déle hnát zažitým rytmem světa, který Tě nutí přidávat až za hranice svých sil.

Když nemůžeš, tak se s klidným srdcem zastav. Zastav se k modlitbě. Nejde o zahálku naopak mi tím projevuješ důvěru. Vždyť nemusíš vše nést sám z vlastních sil. Toužím být Tvou oporou, Tvou každodenní posilou. Proto když cítíš, že už nemůžeš, zavři oči a obrať svůj pohled ke mně, pozvi mě do svých úzkostí. Vždyť ve Tvých slabostech se projeví má síla.

Jsem tady pro Tebe, navždy. Nejsem zemdlený ani znavený.

Stačí pár okamžiků i slov, byť by to bylo i stokrát denně. Přicházej za mnou kdykoli a odkudkoli. Nabízím Ti svou pomoc, posílám jí k Tobě jako přesně mířený šíp, nabudeš nových sil. Teprve potom můžeš navzdory svému vyčerpání běžet bez únavy, jít bez umdlení. Nezapomeň, se mnou právě když jsi sláb, jsi silný.


Tvůj Ježíš,

Tvé odpočinutí


IZAJÁŠ 40,28-31

2. KORINTSKÝM 12,9-10

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 86

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!