JEDINÁ JISTOTA

31.12.2023

Drž se mě s důvěrou.

Občas se snažíš držet se všeho a všech. Svých představ, svého zázemí, útulného pohodlí, úzkostlivě držet své nejbližší, pevně svírat svou kariéru i získané jmění. Přidržuješ se lidí, kteří by mohli být ve Tvém životě užiteční.

Chci, abys pochopil, že neudržíš všechno! Navíc v nejistém světě, ve kterém žiješ platí, že co držíš dnes, zítra už držet nemusíš. Chci abys věděl, že ani Tvé nejsilnější přesvědčení nedokáže udržet věci, lidi ani okolnosti ve Tvém životě pevně a jistě, jak by sis přál. Toužím, abys už teď a tady poznal, že jsem jediná jistota Tvého života. Jsem tentýž včera, dnes i na věky. Stejně mocný, silný, kreativní a důmyslný jako když jsem tvořil zem, nebe i Tebe, stejně obětavě milující, jako když jsem na sebe vzal Tvůj kříž, stejně něžný a otevřený, jako když jsem se poprvé dotknul Tvého srdce. Vzpomínáš? Já se neměním.

Čím pevněji se mě držíš, tím méně bolestné budou ztráty, které Tě můžou potkat. V neochvějné důvěře v mé milosrdenství mi přenechej vše, na čem Ti skutečně záleží. Já sám se o to postarám, s péčí sobě vlastní. Neboj se pustit a přenechat mi své sny, představy i obavy. Přimkni se ke mně celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. S důvěrou vyslov mé jméno a zaposlouchej se do mých slov. Jsem věčný, věrný a neochvějný Bůh, zastánce Tvého života.

Tvůj Ježíš


DEUTERONOMIUM 6,5-9

ŽIDŮM 13,8

K DALŠÍMU ČTENÍ: MATOUŠ 2,1-16

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!