JARNÍ SPECIÁL

27.03.2022

Nezoufej nad tím, jak vypadáš a jak se cítíš. Jako zahrada, které chybí slunce, jako květina spálená mrazem, jsi přešlý nečekanou zradou nebo zničený vlastním hříchem. Tvé dny jsou jako stín, který se prodlužuje, usycháš jako bylina. Nemusíš takhle dál žít, ani to popírat nebo si toho nevšímat. Přiznej si svou slabost a své touhy i očekávání nasměruj správným směrem.

Stejně jako po zimě přichází do zahrady s jarem nová vzpruha a nový začátek, přicházím já do Tvého života. Přišel jsem spasit, co zahynulo. Křísím Tvou naději i život. Záleží na Tobě, kdy přijde jaro. Ač se na světě střídají roční období v pravidelných cyklech, já jsem jen tak blízko, jak jen mi dovolíš být. Nemusíš čekat až přijde vhodná doba, pozvi mne do svého života klidně už teď, uprostřed třeskutých podmínek.

V mé tváři je život a má přízeň, je jako oblak s jarním deštěm. Neskrývej se přede mnou. Dovol mi na tebe působit, zkrápět Tě svým požehnáním, naplnit svou přítomností. Celé Tvé bytí rázem ožije novým životem, dostaneš vláhu, budeš silnější, Tvá víra poroste. Vykveteš a každý si Tě všimne! Jenom tím, že mi dáš příležitost se o Tebe starat a proměňovat Tě, budeš podivuhodným svědectvím o Bohu.

Nebuď už déle usychající trávou, která žije z vlastních sil a čeká až nepříznivé životní období skončí. Nespoléhej se na náhodu ani na vlastní výdrž. Růst, sílit, kvést i nést první plody duchovního ovoce můžeš se mnou už teď, navzdory tomu, co se okolo Tebe děje a jak bídně se dnes cítíš.


Tvůj zastánce,

 Ježíš


ŽALM 102,12

PŘÍSLOVÍ 16,15

MATOUŠ 18,11


K DALŠÍMU ČTENÍ: SOUDCŮ 16,16-30

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!