JAK SE UDRŽET

01.10.2023

Jak se mě držet uprostřed bouřek Tvého života? Jak vydržet kráčet po rozbouřené hladině a nezapochybovat? Jak mě udržet, když mě nikde okolo sebe nevidíš?

Neboj se, jsem stále s Tebou. Provázím Tě kamkoli jdeš. Můj Duch je uprostřed Tebe samotného. Vzdálený jsem na vzdálenost modlitby. Jsem Ti nadosah. Držet se mě znamená kráčet se mnou navzdory nepřejícím okolnostem. Zůstat věrný. Dennodenně na mě spoléhat. Stačí okamžik ztišení, špitnutá modlitba, vyslovené jméno Boží, slovo chvály, výkřik o pomoc i zavřené oči s myšlenkou na mě. Jsem Tvůj štít, Tvá nesmírná odměna. Já Ti odpovím. Láskyplně Tě obejmu, něžně stisknu ruku, připomenu zaslíbení a pomůžu. Spoléhej se na mě.

Pozvi mě do svých situací, přizvi mne ke svým rozhovorům. Neboj se mě ptát během dne o radu. Dovol mi vést Tvé myšlenky i slova, dovol mi směřovat Tvůj pohled i kroky. Požádej o pomoc, pokud mi chceš lépe rozumět a více naslouchat. Přesně takto se mě držíš. Držíš se svou vírou. 

Víra ve mně, v živého Boha, Ti umožní spatřit neviditelné, pochopit nepochopitelné a konat nemyslitelné. Spoléhej se na mě, buď statečný, já Tě posilním.


Tvůj Ježíš


ŽALM 27,14

IZAJÁŠ 44,1-4

MAREK 4,40

K DALŠÍMU ČTENÍ: GENESIS 15,1-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!