HVĚZDIČKA

30.06.2022

Žij se mnou a rozzáříš se. Budeš jako jasná hvězda, která projasňuje temný svět. Tvůj paprsek zářivého světla dokáže nasměrovat bloudící, rozjasnit zasmušilé tváře, prosvítit stíny hříchů a pochybností, rozsvítit u druhých na tváři úsměv, vykřesat jiskru naděje, přinášet úlevu a radost.

Nemusíš se bát, že tento náročný úkol nezvládneš. Není to o Tvých schopnostech, ale o naší lásce. Sám v Tobě působím, že chceš i činíš, co se mi líbí. Se mnou nevyhasneš, jsi zlatavý odlesk mé záře uvnitř Tvého života. Tak ať svítí Tvé světlo před lidmi, aby viděli, pochopili, uvěřili, vzdali slávu a rozzářili se stejným světlem.

Jako je tmavé nebe poseté jasnými hvězdami, tak je i tento svět rozzářen mými dětmi, rozesetými po celé jeho délce. Jste jako nádherná záře oblohy. Přijmi povzbuzení, že i tuto chmurnou noc vystřídá rozednění, nádherný moment, kdy má oslňující záře nadobro ukončí nadvládu temnoty.


DANIEL 12,3

MATOUŠ 5,16

ZJEVENÍ 22,5

K DALŠÍMU ČTENÍ: FILIPSKÝM 2,12-15

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!