HONBA

17.04.2022

Na světě, kde bydlíš se rozpoutala honba za dokonalostí. Lovci milují ideál, každá dokonalost je jako prestižní životní trofej. Starší, zkušenější učí už od útlého věku své děti být dobrými a úspěšnými lovci. Hlavní je nespokojit se v žádné oblasti s nedokonalostí. A tak jsou ideály těla, vzdělání, zaměstnání, oblékání, domova, stravování i odpočívání denně přetřásány, slepě vyzdvihovány a ukazovány druhým na odiv. Budí respekt, uznání i spokojenost jich samých se sebou a se svou prací. Já však vidím něco jiného. Znám pravou cenu každé trofeje, zničený svět, slepé soupeření, sobectví a bezohlednost, zplanýrované životy celých generací mého stvoření. Lovci jsou oběťmi vlastních pastí, zářivost dokonalých úlovků pomíjí tak rychle, jak rychle běží čas.

Dovol mi vysvobodit Tě z téhle přízemní honitby. Ve světle mé Přítomnosti bude každý ideál lichý. Máš-li mě, máš všechno! Jsem odpovědí na Tvou vnitřní touhu ulovit dokonalost a vítězit, být spokojený, šťastný a milovaný. Mám pochopení pro Tvou slabost a nedokonalost. U mě jsi dostatečný právě takový, jaký jsi.

Dovol mému Duchu Tě zastavit, kdykoli budeš mít nutkání vběhnout do víru honby za dokonalostí. Zaplatil bys vysokou cenu za prchavé vítězství a prázdnou, bezcennou trofej. Nechtěj modlu, usiluj o Mě!


Tvůj milující Bůh,

Ježíš


IZAJÁŠ 42,8

1.LIST KORINTSKÝM 1,26-31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!