HOJIVÁ MAST

13.08.2023

Přinášej uzdravení a pokoj. Všimni si, když dennodenně procházíš skrze bitevní pole lidských vztahů, kolik zraněných a bolavých srdcí míjíš. Nebuď k nim netečný jako mnozí jiní, kteří procházejí s hlavou skloněnou a jejichž hlavním úkolem je vyváznout v tichosti a bez újmy.

Konflikt je ničivou zbraní, rozdrásává staré jizvy, otevírá nové rány. Činí Tebe i druhé zraněnými a bezmocnými. Jsi hojivou mastí. Tolik potřebnou v bolavé oblasti sváru. Neboj se, nejsi na to sám, provázím Tě svou mocí, láskou i milosrdenstvím. Skrze Tebe toužím uzdravovat vztahy ve Tvé rodině i v církvi. Kéž cítíš, jak můj pokoj skrze Tebe proudí všude tam, kde působíš a kudy procházíš, ať už ve frontě netrpělivých, v místě sváru nebo s plačícím na okraji společnosti. Dovol mi skrze Tebe hojit rány, přinášet úlevu a pokoj.

Milujte se bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

MICHEÁŠ 6,8

KOLOSKÝM 3,13-14

ŘÍMANŮM 12,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: LIST JAKUBŮV 3,13-18

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!