VODNÍ ŽIVEL

15.05.2022

Dovol mi zastavit Tvůj hněv. Řítí jako ničivá vlna tsunami, bere s sebou bezohledně vše, co mu stojí v cestě a nechává za sebou hrozivou spoušť. Rozčílení a hněv naplno nabírají na síle při konfrontaci s hříchem, v období vyčerpání, bezmoci a zoufalství.

Pamatuj si, můj milovaný, lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Chci Ti ukázat účinnější způsob jednání. Vzpomeň si sám, co Tebe dovedlo k pokání. Můj hněv nebo laskavost, vlídnost a dobrota? Má trpělivost Ti dává šanci každý den. Vyzkoušej to i Ty! Pokud se Ti některé z těchto vlastností nedostává, žádej a já Ti je dám. Skrze Ducha svatého je zakusíš v hojnosti!

Pokud čímkoli trpíš, přijď ke mně a já Ti ulevím. Dám Ti vše, oč požádá Tvé vyčerpané srdce. Z Tvého srdce se už nebude valit zkázonosná vlna vzteklého hněvu. Z Tvého nitra poplyne řeka živé vody, která povzbuzuje, občerstvuje, probouzí k životu a zachraňuje. Tebe i druhé zaplaví přílivem požehnání.


S láskou,

Tvůj Ježíš


ŽALM 37,4

JAN 7,37-38

LIST JAKUBŮV 1,19-20

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!