FARMÁŘSKÉ TRHY

17.09.2023

Jsi jaký jsi, a takového Tě mám rád. Měj se na pozoru před kvasem farizeů, které nejvíc zajímá, jak vypadají v očích druhých, přitom jsou plní špatnosti. Jako bedýnka shnilého ovoce naaranžovaného tak, aby pro kolemjdoucí vypadalo lákavě. POKRYTci. Zapomněli, že odhaluji hlubiny a skryté věci. Dokážu prohlédnout skrz důstojné postavení, krásný oděv, strojený úsměv, falešnou laskavost až dovnitř samotného srdce. Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno a co je nyní ve tmě, bude ukázáno na světle, vždyť světlo se mnou bydlí.

Nesoustřeď se na to, jak vypadáš před druhými. Vím, že bojuješ s mnoha slabostmi. Ve Tvém srdci neseš semínka pýchy, povýšenosti, vzteku, strachu i sobectví, které čekají na vhodnou příležitost a začínají klíčit. Své slabosti ale přede mnou nemusíš skrývat ani maskovat, vždyť Tě dokonale znám. Vědom si vlastních nedostatků, slabostí i vin nestyď se za to, jaký jsi. Jiný by nad Tebou mávl rukou, ne tak já, vždyť opovržené jsem vyvolil.

Tvá cena není dána tím, jak Tě ocení druzí, ale tím, kolik jsem za Tebe zaplatil. A já Tě vykoupil za cenu nejvyšší. S vědomím, jak moc jsi v mých očích drahý a vzácný se zaměř na to, co je skutečně důležité. Poznávej a žij pravdu. Buď upřímný – ke mně, k sobě i k druhým lidem. Nechej se v mé přítomnosti proměnit. Dozraješ v ovoce nebývalého charakteru, výborné chuti, očištěné a posvěcené Duchem svatým.


DANIEL 2,22

LUKÁŠ 12,1-3

1.KORINTSKÝM 1,28

K DALŠÍMU UČTENÍ: LUKÁŠ 11,37-44 

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!