EXPRES POVINNOSTÍ

07.05.2023

Nedovol svým povinnostem, aby určovaly rytmus a tempo Tvého dne. Jsou neúprosné, sužující, neberou na Tebe ohled a vedou k vyčerpání. Pokud mi dovolíš převzít iniciativu, povedu Tě tempem milosti.

Jsem milosrdný Bůh, vím o Tvých slabostech i o potřebě kvalitního odpočinku. Chci, aby sis odpočinul. Daroval jsem Ti k tomu každý sedmý den, abys v důvěře ve mně zanechal svých starostí a měl čas se zastavit, ztišit a občerstvit. Bez výčitek, ne, jako vyslouženou odměnu, ale jako dar. Dar z lásky a z milosti.

Postav mě před své povinnosti. Takto zapojená souprava Tě uchrání před vyhořením. Stojím před všemi Tvými starostmi i povinnostmi, vedu Tě svým milosrdenstvím. Vše ostatní ztrácí sílu a moc nad Tebou panovat, naopak uprostřed jakkoli náročné cesty se budeš moci radovat.

Zamiloval jsem si Tě velikou láskou. Nedovolím, aby ses pod tíhou všech starostí zhroutil nebo vykolejil. Jsem Tvůj ochránce. V mém stínu si můžeš dovolit odpočinout, kdykoli během dne. Obnovím Tvé síly, fyzické i duševní, povzbudím Tě, posílím a ochráním. Nezapomeň, jsem tu pro Tebe.

Se mnou nemineš žádný důležitý cíl, nezrychlíš nad své limity, nebudeš slepě zvyšovat svůj výkon – hnán touhou po odměně, protože má odměna nečeká na konci cesty. Mou odměnou je požehnaná cesta navzdory okolnostem. Rozhodni se ještě dnes, zastav se a zkontroluj svou strategii, uspořádej své priority, odpočiň si u mne. Společně se vydejme vstříc novým dnům.

ŽALM 121

MAREK 2,27

EFEZSKÝM 2,4

K DALŠÍMU ČTENÍ: DEUTERONOMIUM 5,12-15

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!