DŮVĚŘUJ MI

11.06.2023

Důvěřuj mi. Důvěřuj mi, i když se věci ve Tvém životě nevyvíjí tak, jak by sis představoval a jak se za ně modlíš. I když problémy a strasti okolo Tebe rostou a bují do všech stran, dusí Tvou radost a nutí Tě k pláči. I když vztahy, které bývaly silné se z nepochopitelných důvodů třesou a praskají. Trápíš se a trpíš ve svém těle, nic není, jak by sis přál, i tehdy Tě prosím – důvěřuj mi.

Nevěř lžím, že Tě neslyším nebo že jsem na Tebe zapomněl. Zavři oči, otevři své dlaně a pln důvěry vyznej, že jsem Tvůj Bůh, Pastýř, Ochránce a Útěcha. I když mě nevidíš, jsem blízko, držím Tě v náručí a něžně Ti šeptám: "Neboj se!"

Neboj se ničeho zlého, vždyť jsem s Tebou, s láskou a něhou o Tebe pečuji. Ztiš se a čekej na mě s důvěrou, odlož hněv a zanech rozhořčení. Odpočiň si u mě a řekni mi o všem, co Tě trápí. Miluji Tě vroucí láskou, chci Tvé dobro, Tvé slabosti podpírám svou silou. S vděčností se nech vést cestou spravedlnosti. Ano, vím, není to snadná cesta, ale já Tě na ní nikdy neopustím. Věř mi.

Má dobrota a milosrdenství Tě budou provázet všemi dny Tvého žití.


Tvůj navždy věrný, 

Ježíš


IZAJÁŠ 40,11

ŽALM 37,7-9

PLÁČ 3,57

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 23

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!