DUCHOVNÍ UNIVERZITA

03.09.2023

Zvu Tě do školy života. Lektorem není nikdo jiný než můj Duch. Duch pravdy.

Dovolíš-li mu to, pracuje v Tobě, ve Tvém srdci, neustále a vytrvale. Lektor je to vskutku výjimečný, tichý, laskavý, soucitný, trpělivý. Nikdy Tě nenechá na holičkách, můj laskavý Duch Tě vede. S chutí napovídá a šeptem radí. Ukáže Ti pravdu, naučí Tě všemu a připomene Vám všechno, co jsem Vám řekl. Dá Ti poznat a porozumět víc, než bys byl schopen pochopit sám. S ním uvidíš dál, až za obzor svých možností. Ponoříš se hlouběji, než bys zvládl ze svých vlastních sil. Dá Ti pochopit čemu nerozumíš, ukáže úplně nové pohledy na věc. Dá Ti nadhled, Boží moudrost. On Tě obnoví, naplní a promění ke svatosti.

Záleží jen na Tobě, jestli ho posloucháš, jestli ho následuješ, jestli se jeho radami řídíš a jestli plníš úkoly, kterými Tě pověří. Studium pod vedením Ducha nikdy nekončí, je tu pro Tebe každý den. Ve zkouškách života právě skrze Něj obstojíš, uneseš břemena, která bys jindy vzdal. Naučíš se principy úspěšného sebeovládání, náročné řečnické výzvy Ti už nebudou nahánět strach.

Duchovní univerzita není omezena věkem, postavením ani žádnými vstupními testy. Je otevřena pro všechny, kteří se chtějí učit, měnit se a být Boží. Stejně tak úspěšní studenti, nenosí žádné tituly ani se nehonosí prestižními certifikáty, naopak tichým a pokorným způsobem vytrvale pracují a v moci Ducha spoluutváří nadpozemsky nádherné dílo, Boží království na zemi.

Neváhej a přidej se k téhle Božské výuce už dnes.

Přeji Ti vytrvalost a nezapomeň, jsem s Tebou.

ŽALM 143,10

JOEL 3,1-2

JAN 14,16-17

JAN 14,25-26

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!