DRESS CODE

04.12.2022

Tvé srdce, které jsi mi odevzdal bohatě plním požehnáním. Má hojnost je neomezená, a tak požehnání, které máš, přetéká i do životů lidí okolo Tebe, do všech Tvých vztahů, do Tvé rodiny, ke kolegům i ke všem kolemjdoucím, které ač neznáš obdaruješ úsměvem nebo vlídným slovem.

Tvé srdce plním láskou, nad Tebou se klene mé milosrdenství. Nebuď překvapen, že z Tvého srdce tryská chvála. Neutišuj tuto svou niternou potřebu a neodkládej si chválu na večer nebo až na chvíle, kdy budeš mít více času. Pln Ducha a naplněn vděčností vstupuj do chvály a uctívání. Dej průchod své vděčné modlitbě, jásej radostí. Ať už zpíváš, tančíš nebo zvesela poskakuješ, Tvá chvála ke mně doléhá, raduji se z Tebe i s Tebou. Vážím si Tvého uctívání zejména v době těžkých životních zkoušek a bolestí, kdy je snadnější reptat, rezignovat nebo se litovat. Já vím, co sužuje Tvou duši a tuto Tvou převzácnou chválu přijímám jako odraz Tvé nejhlubší důvěry.

Obleč si chválu, obuj si vděčnost a vydej se od samého rána vstříc novým dobrodružství.


ŽALM 31,8

EFEZSKÝM 5,19-20

1.LIST PETRŮV 1,8-9

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1.PARALIPOMENON 16,23-34

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!