DOKONALÝ ÚŽASŇÁK

14.01.2024

Chraň se kvasu farizeů. Nebuď jako oni, leč moudří, vzdělaní a zbožní, přesto tak daleko ode mě a mé slávy. Nenech se strhnout ideou samostatnosti a samospravedlnosti. Vždyť co Ti prospěje, když dodržíš celý zákon, ale ztratíš lásku ke svému bližnímu? Co Ti prospěje být svatý a nejzbožnější mezi lidmi, když se stáváš sobecký a pyšný? Zákonictví Ti nikdy ospravedlnění nepřinese.

Zkoumej sám sebe, neboj se být kritický. Možná víš o vlastní pýše, pocitu nadřazenosti, povýšenosti a samolibosti. Možná zahlédneš své pohrdání, souzení i odsuzování. Bez ostychu ukazuješ na chyby druhých a své vlastní nevidíš. Možná nosíš přetěžký těžký kabát nechybujícího všeználka, hrbíš se pod tíhou zodpovědnosti, že vše víš a děláš všechno ze všech nejlíp. Nelekni se, pokud jsi v sobě zahlédl farizee nebo objevil střípek z jeho manýrů. Je to nejlepší strategie, jak to změnit!

Jedině tehdy, když si uvědomíš, že ač vše dodržuješ, stejně se Ti nedaří být dokonale dobrý, až ucítíš hořké zklamání, že ze svých vlastních sil neutáhneš už déle nic, že ztrácíš sám sebe – raduj se a jásej, protože tehdy se Ti otevřely oči a teprve tehdy mě uvidíš naprosto jasně, v plné záři. Jsem stále vedle Tebe, připraven Tě zachránit. Čekám, až mi to dovolíš. Teprve až ve mně přestaneš vidět pohoršení, budeš moci přijmout skutečné spasení, které Ti nabízím. Vše pro Tvou záchranu jsem již učinil, spása je dokonána. Už je jen na Tobě, vydat mi svůj život. Pomohu Ti svléknout ze sebe starého farizee. Sám Tě zahalím do nádherně bílého roucha a připojím k zástupu mého drahého zachráněného lidu.

Už nejsi pod zákonem, ale pod mým milosrdenstvím. Nejsi ospravedlněn svými skutky, ale vírou ve mě. Nestyď se za to, pokud mě potřebuješ každý den. Přicházej pro milost a odpuštění kdykoli to budeš cítit a potřebovat. Odpuštění není slabost, odpuštění je dar.

Nezáleží na tom, kým jsi byl včera ani jak Tě vidí lidé okolo, zahalen mou milostí jsi pro mne dokonalý úžasňák.

ŽALM 143,2

GALATSKÝM 2,16

ZJEVENÍ JANOVO 3,17-18

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 18,9-14

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!