DĚTI SVĚTLA

02.01.2022

Jsem světlem Tvého života a jsem stále vedle Tebe. S vědomím toho, už nikdy nemusíš sám klopýtat tmou, naopak, učinil jsem Tě světlem. Nepropadni iluzi, že svítíš z vlastních sil, čekalo by Tě vyhasnutí. Zdrojem Tvého světla jsem já a náš hluboký důvěrný vztah, odrážející mou lásku, Tvou důvěru, mé spasení, Tvé ospravedlnění, mou péči, Tvou oddanost a mou blízkost ve všem, co prožíváš.

Spojeni tímto neviditelným poutem, které nic a nikdo nedokáže rozpojit, se stáváš jasným paprskem mého nejzářivějšího světla. Navzdory okolnostem, dokážeš prozářit temnotu okolo sebe. Smíš každého pozdravit a obdařit úsměvem, protože Tvá radost není závislá na okolnostech. Dokážeš uznat a ocenit hodnotu druhých, protože sám tu svou znáš, máš ji zakotvenou ve mě. Smíš být štědrý, protože u mě máš hojnost. Smíš se zastavit v běhu života, abys tu byl pro potřebného, aniž by Tě svazovaly pochybnosti, že Ti něco důležitého v životě uteče.

Já jsem světlo světa. Mé světlo ve tmě svítí a žádná tma jej nepohltí. Svou smrtí a vzkříšením jsem nadvládnu tmy navždy zlomil. Připoj se i Ty k zástupu mých rozzářených dětí a přinášej světlo do tmy okolo sebe. Laskavým a láskyplným přístupem proměňuj zlý a nenávistný svět. A kde se rozjasní, tam je světlo.


Tvůj Ježíš


JAN 1,5
JAN 8,12
1. TESALONICKÝM 5,5


K DALŠÍMU ČTENÍ: EFEZSKÝM 5,8-14


I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!