DAR nebo BŘEMENO

20.08.2023

Každý den Tě zahrnuji dobrými dary. Ač jich je mnoho, stále jsou jen závdavkem toho, co na Tebe čeká v mém království. S vírou a vděčností přijímej krásu a zdraví svého těla, rodinu, domov, zaměstnání, hojnost svých zásob i blahobyt své doby. Prosím, jen nedovol, aby se Ti mé dary staly bohem. Bohem, kterému věnuješ většinu svého úsilí a času, modlou, které sloužíš. Tvým Bohem pak najednou nejsem já, ale můj dar, ke kterému vzhlížíš a kterému sloužíš. Dar se stal břemenem, pod jehož tíhou se Ti nežije lehce. Namísto radosti, kterou Ti měl přinést, Tě o ní okrádá.

Stáváš se služebníkem toho, koho posloucháš. Seber svou odvahu a dovol mému Duchu pátrat v každé oblasti Tvého života po ohavných modlách. Nemusíš se stydět si přiznat, že se z mého daru stalo pro Tebe břemeno.

Toužím po Tobě! Vrať se na cestu pravé víry, na cestu za mnou. Žij vírou, ne tím, co vidíš. Buď služebníkem jediného pravého Boha a v jeho jménu služ druhým. Z darů, které máš se raduj – dnes tu jsou, zítra být nemusí. I s tímto vědomím nemusíš pociťovat strach. Nikdy o Tebe nepřestanu pečovat, nikdy Tě nepřestanu zahrnovat svou něhou a láskou. Dávám Ti své dary z lásky. Choď v mém jménu a raduj se, navěky a navždy!


Tvůj Ježíš,

Tvůj Bůh


MICHEÁŠ 4,5

2.KORINTSKÝM 5,7

ŘÍMANŮM 6,16

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!