NAMÍSTO TRNÍ

26.03.2023

Upokoj se u mne kdykoliv zjistíš, že je vše vzhůru nohama. Ať už se probouzíš do náročného dne nebo s neklidem uleháš. Kdykoli vidíš, že je třeba jednat, rázně zakročit, vrátit vše do normálu, do pořádku, pod kontrolu. Zastav se u mě zaposlouchej se do slov života.

Stojím o Tebe víc než o uhlazené okolnosti Tvého života. Dáváš-li svým starostem prostor jsou jako bujné trní, které dusí Tvou víru a zasetému slovu nedovolí vzrůst. Jen jednoho je třeba. Nenech se pohltit starostmi a obavami, zanech je u mých nohou a dovol mi nad nimi převzít kontrolu. Utiším Tvou bouři,

Ukojím Tvou touhu po spravedlnosti, občerstvím Tvou mysl a posilním Tvé tělo.

S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

MATOUŠ 13,3-8

IZAIÁŠ 55,12

K DALŠÍMI ČTENÍ: LUKÁŠ 10,38-42

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!