CESTA ZA POKLADEM

11.12.2022

Otevři se pro moc i pomoc mého Ducha. Je Tvůj i můj, spojuje naše světy. Přichází na pomoc Tvé slabosti, přimlouvá se za Tebe u mého trůnu. Plní Tě mou přítomností, obdarovává převzácnými dary, uvádí do veškeré pravdy a moudrosti, vede Tě ke svobodě i k zodpovědnosti, rozhojňuje ve Tvém životě mou lásku, sílu i odvahu. Pozvedá Tvou pozornost, mysl i srdce ke mně.

Je jako lehký vánek, slyšíš jej, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Promlouvá k Tobě tiše, vždy v souladu s mou vůlí. Uschopňuje, nenutí. Když se na něj vědomě zaměříš uslyšíš zřetelně jeho hlas, v opačném případě jej snadno přeslechneš.

Pokud jsi to ještě neudělal, ztiš se, přivítej mého Ducha uprostřed Tebe, promlouvej k němu i naslouchej. Jeho dílo Tvůj život promění k nepoznání. Je to Boží Duch, se kterým prožiješ nezapomenutelné dobrodružství, nalezneš opravdový poklad, poznáš skrytá tajemství, porozumíš tomu, co jsi dosud nechápal a odkryješ skutečnou hlubinu vztahu se svým Bohem a necháš se jí uchvátit. Už tady a teď.

Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku ani na mysl nepřišlo, jsem připravil těm, kteří mě milují, a to všechno Ti skrze Ducha zjevuji. S ním Tě život neomrzí naopak, budeš chtít jej žít věčně.


Tvůj poklad,

Ježíš


JÓEL 3,1-2

ŘÍMANŮM 8,26

JAN 3,8

JAN 16,13

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1.KORINTSKÝM 2,9-13

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!