BÝT SPOKOJEN

30.07.2023

Těší mne, když vidím, že jsi spokojený. Nenech se zmýlit, spokojenost není jen chvilkový pocit, odraz materiálního zajištění. Stačí když se okolo sebe rozhlédneš a spatříš sám, že bohatství a blahobyt člověku pokoj, radost, úsměv ani klidný spánek nezajistí.

Nenaříkej si na kulisy svého života, dům, ve kterém bydlíš, práci, kterou teď děláš ani na peníze, které právě máš. Nic z toho nejsou ty skutečné hodnoty, které definují Tvůj život a nenech se při spěchu za nimi zotročit. Chraň se toho, aby se Ti tyto na první pohled krásné pozemské věci staly ohyzdnou modlou.

Lékem na nespokojenost je chvála. Chvíli se zastav raduj se a děkuj. Stále přinášej oběť chvály. Navzdory tíživým okolnostem, můžeš být spokojený a vděčný, dobročinný a štědrý, vždyť takové oběti se mi líbí.

Nauč se, stejně jako Pavel, být spokojen s tím co máš. 

FILIPSKÝM 4,11

ŽIDŮM 13,15-16

K DALŠÍMU ČTENÍ: ŽALM 4

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!