BŮH NA LINCE

18.02.2024

Najdi si čas a obrať ke mně svou pozornost. Moc rád bych Ti chtěl něco říct. Zastav se, prosím, v běhu všedního dne, aby ses mohl zaposlouchat do mého hlasu.

Slova přijetí a lásky, vysvětlení, napomenutí či ujištění, odpuštění, povzbuzení nebo prosté potěšení, mám Ti vždy co říct. Nikdy ode mě neuslyšíš výsměch, pohrdání, výčitky ani lež.

Slova, která k Tobě promlouvám jsou vždy v jednotě s vůlí mého nebeského Otce. Já i můj Duch Tě svými slovy vedeme do poznání pravdy. Nejen o Bohu, ale i o Tobě samém. Naše slova Tě vedou nejen k pokání, ale k pokoji a lásce, k hluboké radosti, silné vděčnosti, k soucitu a odpuštění, vedou Tě k nezištné službě druhým lidem. Dodávají Ti sílu, naději a odvahu k překonání obtíží.

Zkoumej bedlivě, kdo nebo co k Tobě promlouvá. Nic, co nezní k chvále Boží není z mého Ducha. Nenech se svést prázdnými a líbivými řečmi, je to klam, který Tě má dovést na scestí. Pozor na slepé mudrování Božích zákonů, bez lásky je to past. Kde je mé srdce, tam je láska a láska je klíč!

Bedlivě rozvažuj, komu nasloucháš a koho posloucháš. Najdi si každý den klidné místo. Kéž je Tvá modlitba rozhovor. Volám Tě jménem a promlouvám přímo ke Tvému srdci. Následuj svého pastýře, vždyť znáš můj hlas. Vím, má slova jsou jasná víc než jednoduchá. Ohýbají a lámou Tvou přirozenost. Ale důvěřuj mi. Přinášejí Tvému životu to pravé světlo, nejzářivější naději a hřejivou Boží blízkost navzdory okolnostem.

JAN 10,1-5

JEREMIÁŠ 14,14

1.JANŮV 4,1-3

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. LIST JANŮV 1

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!