BRÝLE VÍRY

10.04.2022

Chci Tě naučit dívat se na svou bolest a utrpení jiným pohledem. Držíš-li se mých zaslíbení, pak si buď jistý, že o Tebe pečuji! I když to teď nevidíš, nepochybuj. 

Tvou ránu zahojím a vyléčím, uzdravím Tě. Ba co víc, uprostřed celé té bouře Ti zjevím hojnost pokoje a pravdy. Měním úděl Tvůj i Tvé rodiny, toužím Ti odpustit a dokonale očistit od všech nepravostí.

Nedívej se s úzkostí na všechno, co Ti Tvé utrpení bere, naopak přijímej s vděčností všechno, co Ti dává. Nebuď smutný z toho, když něco ve Tvém životě definitivně odchází a umírá, s radostí vyhlížej, co nového se rodí a k Tobě přichází. Když se Tvé sny nenávratně rozplývají, smíš spatřit ty mé. Brýle víry Ti umožní vnímat svůj život v mém měřítku. Nekoukej sám na sebe s lítostí a smutkem. Dřív nebo později se začneš utápět v sebelítosti a depresi. Hledíš-li na mě s hlubokou důvěrou, budeš stát pevně i tam, kde to nikdo jiný nedokázal.

Hledej mou tvář a nalezneš milost. Máš-li mou milost vnímej mou sílu, moudrost, pokoj, radost, útěchu a pomoc v každém čase. Už jsi zachráněn i když ještě stojíš uprostřed bouře. Dívej se na sebe a své utrpení skrze brýle víry. Čím silnější budou, tím více toho uvidíš. Nakonec spatříš mnohem víc, než že jsi "jen zachráněn"!


 S láskou Tvůj zachránce,

Ježíš


JEREMJÁŠ 33,6-9

ŽIDŮM 11,8-12

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!