BROUZDÁNÍ MYŠLENEK

03.04.2022

Proplouvej se mnou naplno každou chvílí dnešního dne. U mě je pramen žití a čas je proudem říčky spojující minulost, současnost i budoucnost. Někdy se Ti může zdát, že plyne pomalu, sotva se plouží, jindy proudí rychleji, než by sis přál. Přesto je spravedlivou veličinou světa, nedá se obnovit, vrátit ani popohnat. Každý okamžik je rychlou a jedinečnou vlnkou v celém dlouhém toku. Přesto Tě chci uchránit nechat se přítomností jen tak unášet, zatímco se Tvé myšlenky se ubírají v plynoucím proudu času jiným směrem.

Brouzdáš-li svými myšlenkami v minulosti, můžeš jednoduše zabřednout do strachů a pochybností z vlastních neúspěchů, pádů nebo přešlapů. Jindy se můžeš těšit falešným pocitem, že jsi toho pro mě už udělal dost. Chceš-li se poučit z minulosti, stačí krátké ohlédnutí. Skrze mlhu, která opřádá včerejší dny, nejsi schopen vidět všechny vzpomínky dostatečně jasně a snadno si celou věc idealizuješ nebo se zbytečně trápíš. Naopak budoucnost je sen. V jemném oparu lehce přeceníš sílu a vliv zítřejších dnů, které Ti nepatří. I při brouzdání budoucností se tak můžeš začít topit v obavách a starostech, byť jsou tolik vzdálené.

S vděčností přijímej možnost plout teď a tudy, ať je to jakkoli náročný úsek, jsem s Tebou. Prosím nereptej, snaž se každou příležitost naplno využít. Jen teď, v přítomnosti, se nad Tebou klene duha mého milosrdenství, smíš se koupat v mé přízni, vnímat příliv pokoje, nechat na sebe dopadat osvěžující krůpěje radosti a zároveň zakoušet hloubku mé lásky. Tvá budoucnost se ponese na vlnách dnešních zkušeností, rozhodnutí, skutků a postojů.


IZAJÁŠ 43,18

ŽALM 36,10

PŘÍSLOVÍ 4,25


K DALŠÍMU ČTENÍ: FILIPSKÝM 3,13-14

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!