BRÁCHA

17.07.2022

Víš, kdo jsem? Můžeš mě vnímat jako přísného a autoritativního floutka, který od Tebe sobecky žádá oddanost, poslušnost a dary. Pokud tomuhle věříš, znamená, že o mě víš jen z doslechu a nepoznal jsi mě osobně.

Ano jsem Boží Syn, Král Králů a Pán Pánů, ale za Tebou přicházím jako Tvůj brácha. Náš tatínek nás oba miluje, poslal mě za Tebou Ti to říct a povolat Tě zpátky do naší rodiny. Mám Tě stejně, jako tatínek moc rád, a proto jsem ho ve všem, co mi řekl, poslechl. Nebylo jednoduché Tě získat zpět, byl jsi ztracený, opuštěný, bez naděje a bez budoucnosti, zamotaný do vlastních hříchů. Tomu je však konec, Tvé hříchy jsou zlomeny, cesta na svobodu je volná. Vracím Ti naději, budoucnost i blízkost milované osoby.

V naší přítomnosti smíš být sám sebou, nemusíš si hrát na nikoho svatého. Nechceme, abys zapřel svou identitu a minulost, jsi pro nás perfektní člen už teď a tady. Ano, naše rodina je jiná. Tolik se liší od rodin současného světa, ale neboj se. Až nás více poznáš, zabydlíš se a už nebudeš chtít žít jinak. Pochopíš, že láska je klíč, víra rodinné pouto a naděje rodinné krédo.

Nepřestanu mít Tě rád. I když mě občas zlobíš, odmlouváš a neposloucháš, co Ti radím, ... ale zaposlouchej se do mého hlasu, když k Tobě mluvím. Uslyšíš, jak moc mi na Tobě záleží, jak moc Tě mám rád. Jsem tu pro Tebe, připraven být Ti oporou, posilou, pomocí, utěšitelem, rádcem i zastáncem. Obrať se ke mně s důvěrou a dovol mi vyměnit Tvé pochybnosti o sobě samém tím, že plně poznáš svou novou hodnotu.

Vědomí Tvé nové rodiny, kým jsi pro nás a kým my pro Tebe, má potenciál proměnit a naplnit Tvůj život do plnosti a dovést jej do věčnosti.


Tvůj Ježíš


ŘÍMANŮM 8,14

GALATSKÝM 3,26

1.JANOVA 3,1

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!