BOŽÍ SPRAVEDLNOST

25.02.2024

Mé království není z tohoto světa a stejně jako Ty, od momentu, kdy ses mi odevzdal. Vysvobodil jsem Tě z nadvlády temnoty a přenesl do svého království. Na zemi, ve které žiješ, pobýváš jen jako host. Řiď se proto mou spravedlností a následuj můj příklad.

Před nikým se nepovyšuj! V mých očích má cenu skutečně každý. Přišel zachránit všechny, ne, jen vybrané. I Ty zachraňuj všechny, k lidem přistupuj s láskou jako služebník, jak jsem Tě tomu vyučil, podle příkladu, který jsem Ti zanechal.

Stejně tak se chraň před bezmocným ponižováním se. Jsi můj! Bojuji za Tebe, nemusíš se nikoho ani ničeho bát. V mých očích máš velikou cenu.

Byl jsi povolán ke svobodě. Jen neměj svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služ v lásce druhým. Zůstávej pravdomluvný a choď po cestách mé spravedlnosti.

MATOUŠ 22,16

KOLOSKÝM 1,13

GALATSKÝM 5,13 (ČEP)

K DALŠÍMU ČTENÍ: 1. LIST JANŮV 2,28 – 3,7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!