POSEL DOBRÝCH ZPRÁV

15.01.2023

Zaposlouchej se do mého hlasu, šeptám Ti dobrou zprávu. Přišel jsem za Tebou, dolů na zem, až úplně k Tobě. Překlenul jsem propast, která nás oddělovala, Tebe a mne, člověka od Boha, hřích od svatosti, tmu od světla a smrt od věčného života. Tvé jsem vzal na sebe, abych Ti mohl darovat to své.

I když dost věcí stále kazíš, i když jsi na útěku, hnán strachem a výčitkami, za své chyby, podvody a lži, svázán skličující minulostí, které se bojíš podívat do očí, právě pro Tebe je tu nezasloužená milost. Stejně jako Jákobovi i Tobě chci říct, že jsem s Tebou a nikdy Tě neopustím. Budu Tě střežit všude, kam půjdeš.

Mou lásku si nemusíš zasloužit. Já sám vymažu kvůli sobě Tvoje nevěrnosti, na Tvé hříchy nevzpomenu. Nemusíš se mě bát a přede mnou utíkat, nemusíš se už déle skrývat. Přestaň se snažit si své hříchy odpracovat a mé milosrdenství si zasloužit. Není nikdo, kdo by si zasloužil spasení, všichni zhřešili a jsou daleko od mé slávy. Právě proto Boží posel došel tam, kam došel.

Přijmi mě vírou do svého srdce. Má přítomnost jej promění, očistí a osvobodí od výčitek, probudí k novému životu. Povolávám Tě ke svatosti, otevírám Ti nebe a brány věčnosti. Přijmi dar mé milosti, uchop ho s vděčností a nepohoršuj se, když ho nabízím i druhým.


Tvůj Ježíš


GENESIS 28,15

IZAJÁŠ 43,25

ŘÍMANŮM 3,23-24

K DALŠÍMU ČTENÍ: GENESIS 28,10-22

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!