BOŽÍ POHOV(KA)

03.12.2023

Nauč se odpočívat v mé náruči. Náročné dny, které prožíváš Tě vyčerpávají, chybí Ti síla i odhodlání čelit novým výzvám. Čím více spěchu, starostí a povinností na tebe doléhá, tím snazší je převzít si vše pod svou kontrolu, co nejrychleji vše vyřešit a vrátit se na cestu za mnou, jenže… Takový způsob jednání Tě zranitelně vyčerpává, bere Ti vnitřní pokoj a pevnou půdu pod nohama. Roztáčí kolotoč povinností, který Tě nenechá spočinout.

Nedovol okolnostem odvádět Tvou pozornost ode mě. Vždyť já jsem Tvá pomoc! Nemusíš se omezovat na možnosti řešení, které vymyslíš Ty sám. Já jsem Pánem nade vším. Má cesta, stejně jako způsob řešení obtížných problémů, jsou daleko za Tvými možnostmi. Nic pro mne není překážkou, jsem všemohoucí.

Nauč se mi důvěřovat tím, že pravidelně odpočíváš v mé blízkosti. Dřív, než vstaneš, přijď se schoulit do mé blízkosti a svaté přítomnosti. Předej mi vše, celý svůj den, starosti, radosti, obavy, pochybnosti i únavu. Posilni se ve mně a v mé nesmírné moci. Pomůžu Ti vstát a vytrvale pracovat. Celým dnem Tě doprovodím, s každou výzvou Ti pomůžu. I večer ulehej s pokojem, i když ještě nemáš všechno hotové, i když Tě toho mnoho čeká, tlačí a netrpělivě přešlapuje – o nic neměj starost, ale za všechno se s vděčností modli. Tvé ztišení je znamením klidné důvěry. Spolehni se, nezklamu Tě. Jsem Tvá pomoc, Tvůj Posvětitel.

Tvůj Ježíš 🖤


EZECHIEL 20,12

FILIPSKÝM 4,6

EFEZSKÝM 6,10

K DALŠÍMU ČTENÍ: EXODUS 20,8-11

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!