BOUŘLIVÉ SVĚDECTVÍ

18.06.2023

Miluj mne celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Naplním Tě svým Duchem, ten bude skrze Tebe o mně vydávat svědectví. Srozumitelné, jasně přesvědčivé, plné naděje.

Přijímej útrapy, skrze které procházíš, nevzdávej svůj boj. Uprostřed nich se rodí ty nejbouřlivější svědectví, které smíš se mnou zažívat a druhým vydávat. Ohromí Tě intenzitou naděje, jasnou jako blesk na temném nebi, zaplaví proudem pokoje, uchvátí spravedlností, velkou jako mořské vlny.

Poddej se mi s důvěrou. Jsem Tvůj Bůh, vyučuji Tě tomu, co je ku prospěchu, uvádím Tě na cestu, po níž půjdeš. Vím, že to není trasa snadná a ani se Ti nemusí jevit jako bezpečná. Ale já Tě na ni nenechám samotného. Nezapomeň, jdeš-li po mé cestě budeš svědkem zázraků, nečekaných zvratů a nových zrození. Neztrácej naději, víru ani lásku.


S láskou,

Tvůj věrný Ježíš


DEUTERONOMIUM 6,5-9

IZAJÁŠ 48,17-19

JAN 15,26-27

K DALŠÍMU ČTENÍ: SKUTKY 27

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!